Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Olszynie

Dekanat Lubań, Diecezja Legnicka

Charakterystyka wspólnoty
Należymy do Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Polsce i bezpośrednio podlegamy biskupowi Diecezji Legnickiej. Liderem naszej wspólnoty jest Teresa Czajkowska, a opiekunem proboszcz parafii - ks. Bogusław Wolański.
Spotkania wspólnoty odbywają się w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca, po wieczornych mszach świętych, tj. ok. godziny 19.00 w Domu Katechetycznym, w salce na drugim piętrze.
Są to spotkania otwarte, na które zapraszamy wszystkich chętnych potrzebujących modlitwy, czy pragnących pogłębić swoje życie duchowe.
Są one także dla tych, którzy pragną uczyć się budowania swojej codzienności w odniesieniu do Słowa Bożego. Spotkania mają charakter modlitewny.

Charakterystyka spotkań
Podstawową formą modlitwy na spotkaniach jest Lectio Divina – Modlitwa Słowem Bożym.
„Lectio Divina (łac. pobożne, duchowe czytanie) – forma modlitwy oparta na pogłębionej lekturze tekstów biblijnych, stanowiąca część tradycji Kościoła katolickiego. Znana była już w okresie patrystycznym (IV–V w.). Rozwinęła się w okresie późnego średniowiecza (por. m.in. traktat De modo orationis), by zaniknąć prawie całkowicie w XV w. wraz z tzw. devotio moderna. W tym okresie coraz bardziej popularna stawała się modlitwa myślna, która w niewielkim stopniu opierała się na lekturze biblijnej. Lectio Divina jako forma modlitwy zakonnej i pozazakonnej zaczęła odradzać się w XX w. wraz z rozwojem francuskiego ruchu biblijno-liturgicznego. Benedykt XVI w przemówieniu do uczestników kongresu z okazji czterdziestej rocznicy ogłoszenia konstytucji dogmatycznej Dei Verbum, jednego z oficjalnych dokumentów Soboru Watykańskiego II, poleca tę formę modlitwy wszystkim wierzącym.” – cytat z Wikipedii .
Podstawowymi elementami Lectio Divina są: lektura tekstu biblijnego oraz osąd konkretnej sytuacji życiowej medytującego, w połączeniu z modlitwą uwielbienia. Różne szkoły duchowości i tradycje, np. zakonne, propagowały i praktykowały własne warianty Lectio Divina. Także współcześnie występują różne warianty, w zależności od adresatów, dla których schemat modlitwy Lectio Divina jest przeznaczony. My również przyjęliśmy własny wariant wzorując się na szkole franciszkańskiej i karmelitańskiej.
Przygotowanie: wezwanie Ducha Świętego, usunięcie przeszkód wewnętrznych i zewnętrznych, które mogą zakłócić przebieg modlitwy, tzn. wejście w kontakt z Bogiem.
Lektura i słuchanie Słowa Bożego w połączeniu z weryfikacją zrozumienia przy pomocy książek ks. dr. Krzysztofa Wonsa SDS „Modlitwa Ewangelią na każdy dzień” – 4 tomy, wydanie Biblioteka Centrum Formacji Duchowej”.
Medytacja polegająca na powolnej analizie każdego zdania z Ewangelii (15-20 minut w ciszy). Co w tym tekście Ewangelii przeznaczonej na dzień spotkania mówi do mnie Bóg?
Modlitwa prosta i spontaniczna – dzielenia się owocami wcześniejszej lectio i meditatio.
Kontemplacja -  czas ukojenie i spokoju, pragnienie w milczeniu przebywania w intymnej więzi z Bogiem.
Uwielbienie – modlitwa śpiewem.

Kilka słów o nas
Wielu uczestników wspólnoty trafiło tu znajdując się w trudnej sytuacji życiowej, odczuwając bezsilność, potrzebując wsparcia Boga i wspólnoty ludzi.
 Naszą istotą jest wielbienie Boga i otwieranie się na dary Ducha Świętego. Jednocześnie zapraszając Ducha Świętego, by nas prowadził zarówno podczas modlitwy, jak i naszego codziennego życia, staramy się budować codzienność na Bogu. Wsłuchując się w Jego Słowo, uczymy się od Niego wypełniania naszych ról rodzinnych, zawodowych, społecznych, przekraczania siebie, by ciągle na nowo pozwalać Mu się odnawiać.
 Tak, więc sens naszemu istnieniu jako wspólnoty nadaje modlitwa, jako osobowa relacja z Bogiem. Modlitwą staramy się także ogarniać zarówno sytuacje, które dotykają bezpośrednio nas, naszych bliskich, jak i całe środowisko.
 Odpowiadamy również na prośby o modlitwę w intencji osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, podejmując za nie modlitwę podczas naszych spotkań jak i w naszych indywidualnych modlitwach.
 Bierzemy czynny udział w życiu parafialnym i wydarzeniach parafialnych. W każdy drugi czwartek miesiąca podczas adoracji Najświętszego Sakramentu prowadzimy modlitwę do Miłosierdzia Bożego.
 Staramy się uczestniczyć w diecezjalnych i ogólnopolskich wydarzeniach organizowanych przez Odnowę w Duchu Świętym, takich jak: Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w Krzeszowie, Forum Charyzmatyczne w Legnicy, Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze.
 Obejmujemy modlitwą nasze miasto, modląc się za nie podczas naszych spotkań oraz podczas tzw. spacerów modlitewnych.
 Przedstawiciele wspólnoty, pełnią doraźnie posługi na zewnątrz, np. współorganizując i głosząc konferencje w ramach sesji „Szkoły Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji Świętej Maryi z Nazaretu Matki Kościoła”, Filia Jelenia Góra Diecezji Legnickiej oraz wspierając inne okoliczne wspólnoty.

Aktualności

Ostatnia Homilia z olszyńskiej Parafii

Intencje Mszalne

Komentarz do codziennej Ewangelii z Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

Zapraszamy do modlitwy Słowem Bożym! 

Link

Kalendarium

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28