Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

Dzisiejsze słowo Boże kieruje wzrok na rodzinę, gdyż w tym roku 31 grudnia obchodzimy Święto Świętej Rodziny, czyli Jezusa, Maryi i Józefa. Jest to zarazem święto każdej ludzkiej rodziny, których na świecie są miliony, a każda inna. Jednak jest jedno, co je łączy – miłość. Czy rodzina Pana Jezusa była wyjątkowa i niepowtarzalna? Rodzice Syna Bożego musieli sobie poradzić z sytuacją, która była dla nich zaskoczeniem. Jak zatem zachowali się Józef i Maryja wobec tego, co ich spotkało? Znaczącą rolę odegrały miłość i ufność Bogu. Czerpali od Niego siłę i dlatego są dla wszystkich wzorem. Dzisiaj, w czasach zmasowanego ataku na rodzinę, kryzysu małżeństwa i życia rodzinnego, Święta Rodzina ukazuje szczęśliwy model życia wspólnotowego, w którym na pierwszym miejscu jest Pan Bóg, a we wzajemnych relacjach stosowana jest zasada miłości i wzajemnego zaufania. W tym dniu w sposób szczególny dziękujemy Bożemu Miłosierdziu za dar naszych rodzin i prosimy o potrzebne łaski dla tych, które przeżywają trudności i kryzysy, a dla skłóconych i rozbitych rodzin prosimy o łaskę pojednania, wzajemnego przebaczenia, powrotu na drogę wzajemnej miłości i naśladowania w życiu Świętej Rodziny z Nazaretu.

Wzorem poprzednich lat w olszyńskiej parafii na Mszy św. o godzinie 10.00 kilkadziesiąt par odnowiło przyrzeczenia małżeńskie. Tydzień wcześniej kapłani poprosili małżonków o wypełnienie kuponów i wrzucenie ich do urny. Pozwoliło to w Niedzielę Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa na wylosowanie trzech szczęśliwych par i nagrodzenie ich nagrodami niespodziankami. To kolejny piękny przykład dla młodego pokolenia naszej parafii, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Podziękowanie Bogu za dar naszych rodzin było zwieńczeniem tegorocznego programu małżeństw i rodzin „Lilia dla św. Józefa”.

Małżonka z czterdziestoletnim stażem

Magdalena Zielińska

Maj – miesiącem Maryjnym

 Miesiąc maj jest w szczególny sposób poświęcony Maryi - Matce Boga i naszej Matce. Niemal w każdym kościele i w...

Męska Róża

Męska Róża pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego W sobotę 27 kwietnia 2024r. podczas wieczornej Mszy Świętej w kościele...