Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Olszynie

Dekanat Lubań, Diecezja Legnicka

Bractwo św. Józefa

  Bractwo św. Józefa, założone przez Opata Bernarda Rosę powstało 19 marca w 1669 roku w Krzeszowie. Szybko zyskało popularność nie tylko na Śląsku, ale w całej Europie. Głównym celem krzeszowskiego Bractwa było: szerzenie czci Boga Wszechmogącego oraz wysławianie świętych imion: Jezusa, Maryi Dziewicy i św. Józefa, troska o rozszerzenie katolickiej wiary, upraszanie błogosławieństwa Bożego oraz jedności i pokoju dla Ojczyzny. Członkowie Bractwa zobowiązali się do niesienia sobie pomocy i okazywania uczynków miłosierdzia wobec wszystkich będących w potrzebie. Szczególnie też zabiegali, przez wstawiennictwo św. Józefa, o łaskę dobrej i szczęśliwej śmierci. Każdy członek zobowiązany był do odmawiania codziennej modlitwy do św. Józefa, spełniania uczynków miłosierdzia wobec biednych i chorych. Działalnością Bractwa kierował zarząd, który wybierano każdego roku. Składał się on z protektora, rektora, prorektora oraz 12 asystentów, 12 konsultorów i dwóch zakrystianów. Bractwo, według jego założyciela, pogłębiało i aktywizowało chrześcijańskie życie poprzez działalność religijną, oświatową, wychowawczą i charytatywną.
Dnia 19 marca 1995 r. biskup Tadeusz Rybak, Pierwszy Biskup Legnicki w uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP reaktywował Bractwo. Opiekę duchową nad Bractwem sprawował ks. Infułat Władysław Bochnak, a po jego odejściu do Domu Ojca nowym opiekunem został ks. prałat Marian Kopko, kustosz Sanktuarium w Krzeszowie. Centrum duchowe Bractwa znajduje się w kościele św. Józefa w Krzeszowie.

Bractwo św. Józefa przy parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie powstało 19 marca 2014 r. z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Jana Dochniaka. Życie duchowe Bractwa: codzienna modlitwa „Anioł Pański”, w każdy pierwszy czwartek miesiąca uczestnictwo we Mszy św. odprawianej dla Bractwa, a przed Mszą wspólna modlitwa (m.in. litania do św. Józefa w intencji kapłanów i rodzin parafii); czynny udział w życiu parafii poprzez udział w uroczystościach religijnych: procesje, Triduum Paschalne, pielgrzymki, wspieranie działalności kapłanów; udział w odpustach w dekanacie, pogłębianie więzi między parafiami.

tn Szczesliwa trzynastka

Spotkania Bractwa: Pierwszy czwartek miesiąca po Mszy św. wieczornej
Opiekun: ks. Bogusław Wolański – proboszcz
Generał Bractwa: Jerzy Dedo
Członkowie:
Krzysztof Błaszczyk, Ryszard Dulnik, Józef Duszyński, Grzegorz Harasimow, Andrzej Pilski (skarbnik), Henryk Szmędziuk, Tadeusz Tomkiewicz, Zdzisław Turowski, Bolesław Żądło, Wiesław Bocheński.
Zmarli członkowie Bractwa:
Józef Wardęga (pierwszy Generał, zmarł w lutym 2018 r.), Tadeusz Sarzyński (drugi Generał, zmarł w listopadzie 2020 r.)., Marian Żołna (zmarł w kwietniu 2021 r.)

Aktualności

Ostatnia Homilia z olszyńskiej Parafii

Intencje Mszalne

Komentarz do codziennej Ewangelii z Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

Zapraszamy do modlitwy Słowem Bożym! 

Link

Kalendarium

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31