Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Olszynie

Dekanat Lubań, Diecezja Legnicka

Perła olszyńskiej parafii

Historia wspólnoty katolickiej w Olszynie sięga połowy XIII wieku. Były to burzliwe dzieje, pełne wzlotów i upadków. Jednak wypełnione były one także żarliwą wiarą. Świadectwem takiej pobożności jest odrestaurowana właśnie nastawa ołtarza głównego, która po miesiącach prac konserwatorskich powróciła do Olszyny, została gruntownie odnowiona i pobłogosławiona, a teraz cieszy oko i pobudza do głębszej relacji z Bogiem.

tn Perła olszyńskiej parafii 2Nieco historii…

Po raz pierwszy historyczne wzmianki o Olszynie pojawiają się w dokumentach 6 listopada 1254 roku. Chodzi tu o dokument spisany w Nowogrodźcu nad Kwisą, mający formę swego rodzaju przysięgi feudalnej rycerza Wittigo de Griphenstein wobec nowogrodzieckiego klasztoru sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty, którego treść, typowa dla średniowiecznych dokumentów, wprowadza nas w charakterystyczną w tamtym czasie relację, jaka łączyła sacrum i profanum, władzę duchową i świecką, a przede wszystkim przeświadczenie, że dzięki pobożności i szczodrobliwości wobec mniszek, działając ku czci Boga i dla chwały Kościoła, w trudnych czasach można uzyskać odpuszczenie grzechów. Już wtedy mógł istnieć, jak podaje XIX-wieczny kronikarz i pastor Oswald Kadelbach - jakiś niewielki kościółek. Olszyński kościół katolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego jest wspominany jeszcze kilkukrotnie - m.in. w 1314 roku w Kronikach Gryfowa i 14 stycznia 1376 roku w dokumencie legata papieża Grzegorza XI. W 1520 roku świątynia i dobra kościelne przeszły w ręce luteran, by po pokoju westfalskim w 1648 roku na powrót stać się katolickie. W tym burzliwym czasie wojen religijnych i powstań chłopskich olszyńscy dziedzice postanowili ufundować nastawę ołtarzową, która przez minione stulecia była świadectwem głębokiej wiary. W 1652 roku Wilhelm i Ewa von Uechtritz, jak głosi inskrypcja fundacyjna, „na chwałę Bogu, a wam na pamiątkę (…) kazali sporządzić i pomalować ten ołtarz”, który dziś jest ołtarzem głównym olszyńskiej świątyni parafialnej pw. św. Józefa Oblubieńca NMP. Jest on dziełem powstałym w okresie późnego renesansu, w którym widać już pierwsze barokowe motywy. Pierwotnie była to swego rodzaju Biblia pauperum (Biblia ubogich), prezentująca sceny z życia Pana Jezusa - Ostatnią Wieczerzę, Narodzenie Chrystusa, Ukrzyżowanie, Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie. Zwieńczony jest figurą pelikana jako symbolu miłości, podczas gdy pierwotne alegoryczne figury symbolizowały wiarę i nadzieję. Pod głównym obrazem znajduje się łacińska inskrypcja, będąca niejako opisem ołtarza: „Chrystus narodził się, wyprawił Ostatnią Wieczerzę, cierpiał i umarł, tryumfuje Zmartwychwstały i uniesiony został w Niebo, żeby nas ocalić, jak pelikan swoją krwią pisklęta. Musisz to pojąć: Wiara, Nadzieja, Miłość”. Nastawa ołtarzowa była kilkukrotnie odnawiana - m.in. w 1937 roku, a następnie w sierpniu 1964 roku i wtedy pierwotny centralny obraz (przedstawiający Narodzenie i Ukrzyżowanie Pana Jezusa) zastąpiony został wizerunkiem św. Józefa z Dzieciątkiem. Ostatnia renowacja nie była zbyt udana i od tamtej pory niestety nastawa ołtarza głównego ulegała coraz większemu zniszczeniu.

tn Perła olszyńskiej parafii 6Perła olszyńskiej parafii

Ostatnie lata w olszyńskiej parafii to czas wielu bardzo ważnych przedsięwzięć z zakresu prac konserwatorskich i nowych odkryć w starym katolickim kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Restauracja zabytkowego sufitu, odkrywki średniowiecznych fresków i inne prace, które pozwalają na nowo i w nieco innym świetle spojrzeć na dzieje olszyńskiej wspólnoty. W końcu przyszedł też czas na renowację nastawy ołtarza głównego. Udało się pozyskać fundusze, które przekazali: Fundacja KGHM Polska Miedź, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Gmina Olszyna oraz parafianie olszyńskiej parafii. W styczniu 2022 roku drewniane elementy ołtarza zostały zdemontowane i przetransportowane do pracowni konserwatorskiej mgr. Jerzego Kowalskiego z Krakowa. Ogrom pracy włożony został w to, by przywrócić ołtarzowi dawny blask. Usunięto przemalowania, zadbano o poprawę struktury sosnowego drewna sprzed blisko 370 lat, uzupełniono ubytki oraz odtworzono te elementy, które zostały zniszczone w trakcie prac w latach sześćdziesiątych. W końcu wstawiono w ołtarz nowy obraz św. Józefa z Dzieciątkiem, ufundowany przez Magdalenę i Krzysztofa Błaszczyków, a namalowany przez Wiktora Staszaka z Jeleniej Góry jako kopia obrazu autorstwa Szymona Czechowicza (1689-1775).

tn Perła olszyńskiej parafii 3 Uroczysty dzień

Odnowiona nastawa ołtarza głównego poświęcona została na zakończenie Misji Świętych 16 października br. przez ks. dr. Krzysztofa Czaplę SAC. W uroczystej Eucharystii uczestniczyli licznie zgromadzeni parafianie, ale świadkami tego historycznego wydarzenia było też wielu zaproszonych gości. Wśród nich nie zabrakło fundatorów renowacji i autora nowego obrazu św. Józefa, parlamentarzystów w osobach wiceminister edukacji i nauki Marzeny Machałek i poseł Ewy Szymańskiej, a także radnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Teresy Zembik oraz olszyńskiego samorządu na czele z burmistrzem Leszkiem Leśko, sekretarz gminy Haliną Białoń i przewodniczącym Rady Miejskiej Wiesławem Wypychem.

Perła olszyńskiej parafii 14

Nie zabrakło także wykonawców konserwacji nastawy ołtarzowej, którzy z satysfakcją mogą dziś spoglądać na owoce swojej wielomiesięcznej pracy. Było to prawdziwe święto wspólnoty gromadzącej się na Eucharystii - dziękczynieniu za wszystkie dary, którymi Pan tak obficie obdarował olszyńską parafię.

Perła olszyńskiej parafii 15Przywrócony pierwotny wygląd ołtarza wprawia w zdumienie. Jest pięknym dziełem miejscowego rzemieślnika, dzięki któremu dusza wznosi się ku Bogu rozważając życie i zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa. I choć to tylko dzieło rąk człowieka, to jednak znów staje się pięknym świadectwem wiary i pobożności - tak jak to było 370 lat temu. To prawdziwa perła olszyńskiej parafii.

Tekst i foto: Artur Grabowski

Aktualności

Ostatnia Homilia z olszyńskiej Parafii

Intencje Mszalne

Komentarz do codziennej Ewangelii z Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

Zapraszamy do modlitwy Słowem Bożym! 

Link

Kalendarium

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28