Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Olszynie

Dekanat Lubań, Diecezja Legnicka

Pierwsza Eucharystia od trzech lat...

29 lipca br., w liturgiczne wspomnienie świętych Marty, Marii i Łazarza, w kościele pomocniczym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego po raz pierwszy od rozpoczęcia prac konserwatorskich sprawowana była Msza św.

tn Po trzech latach 10Dziękczynna liturgia
Dzwon na wieży starego olszyńskiego kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego wydał dźwięk po raz pierwszy od trzech lat - ten sam, który przez stulecia przypominał mieszkańcom Olszyny o tym, by bardziej niż o ziemskie sprawy troszczyć się o wieczne zbawienie. O Eucharystię poprosił zespół konserwatorów pod wodzą Jerzego Kowalskiego. Wszystko po to, by kościół powoli na nowo stawać się zaczął miejscem kultu Bożego, ale także dlatego, żeby wyrazić dziękczynienie za wszystko to, co już się dokonało i prosić o dalsze Boże błogosławieństwo. W liturgii uczestniczyła spora grupa wiernych parafian, wśród których nie zabrakło także burmistrza Olszyny Leszka Leśko. Mszę św. poprzedziła godzinna adoracja eucharystyczna, której towarzyszyła kontemplacja tego, co dla większej chwały Bożej już udało się dokonać. Po Eucharystii ks. proboszcz Bogusław Wolański przedstawił parafianom zespół konserwatorski i wyraził wdzięczność za ogrom pracy włożony w ochronę tego unikatowego obiektu zabytkowego, jakim jest olszyński kościół Podwyższenia Krzyża Świętego. Słowa wdzięczności popłynęły również w kierunku olszyńskiego samorządu, który zawsze wspiera parafialne inicjatywy. Było to zatem prawdziwe dziękczynienie w gościnnych progach olszyńskiego starego kościoła, którego mury z pewnością pamiętają czasy początków chrześcijaństwa na Śląsku i krzewienia Chrystusowej Ewangelii swoim życiem przez św. Jadwigę Śląską.

tn Po trzech latach 13Nowe życie starych malowideł
Prace konserwatorskie w jednym z najstarszych kościołów na pograniczu śląsko-łużyckim trwają od trzech lat. Najpierw dokonano wzmocnienia konstrukcji dachu i stropu, a obecnie trwają intensywne prace, których zadaniem jest przede wszystkim przywrócenie pierwotnego piękna kasetonowemu stupolowemu stropowi z przedstawieniami Chrystusa, Apostołów, Anioła Pokoju oraz ornamentami, który pochodzi z 1614 roku. Przy okazji prac konserwatorskich udało się odkryć kilka ciekawych znalezisk. Jednym z nich jest odnalezienie w tzw. ślepym stropie desek z polichromią, będących częścią stropu kasetonowego w czasach bezpośrednio po reformacji, o czym świadczą niemieckojęzyczne cytaty biblijne w tłumaczeniu Marcina Lutra. Innym ciekawym znaleziskiem są malowidła ścienne odkryte całkiem przypadkiem we wschodnich partiach ścian nawy głównej pod kilkoma warstwami farby nad dawnymi ołtarzami maryjnym i modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu. Jest bardzo prawdopodobne, że ściany całego kościoła, podobnie jak np. kościoła św. Katarzyny w Świerzawie, są pokryte średniowiecznymi freskami, gdyż podobne odkrywki poczyniono także w prezbiterium (w latach trzydziestych XX wieku niektóre z nich zostały nawet odsłonięte, o czym wspominają niemieckie źródła).

tn Po trzech latach 2 Świadek historii śląskiego Kościoła
Zatem prace konserwatorskie przyniosły nie tylko poprawę stanu XVII-wiecznych kasetonów, co jest absolutnie kapitalną sprawą. Wzbudziły także szereg pytań o wystrój świątyni w średniowieczu i w czasach luterańskiej reformacji. Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego po raz pierwszy wzmiankowany był w 1314 roku, kiedy książę legnicki Bolesław III Szczodry odsprzedał prawa patronatu nad świątynią lokalnym możnym, a następnie 14 stycznia 1376 roku, kiedy w Awnionie na polecenie papieża Grzegorza XI wydany został dokument zawierający spis kościołów parafialnych w diecezji wrocławskiej, będący pokłosiem procesu toczącego się przed legatem papieskim kardynałem Janem de Blauzac, biskupem Sabiny i patriarchą Aleksandrii, w sprawie sporu między wrocławskim duchowieństwem diecezjalnym a zakonnikami w kwestii duszpasterstwa na terenie parafii. Z tego też powodu, co zdaje się potwierdzać w swej XIX-wiecznej kronice luterański pastor Oswald Kadelbach, można wnioskować, iż sam kościół istniał już w Olszynie na długo przed tą pierwszą datą - być może już na przełomie IX i X wieku. Olszyna - dawne Langen Oels (później Langenöls) - jako wieś na granicy Śląska z Łużycami była dla księstwa legnickiego ważnym strategicznie osiedlem. Stąd, skoro pierwsza historyczna informacja o Olszynie pochodzi z 6 listopada 1254 roku, nie stoi nic na przeszkodzie, aby w osadzie liczącej wówczas zapewne ze sto łanów stanął murowany kościół, będący książęcą fundacją i parafialną świątynią, jak to często w średniowieczu w biskupstwie wrocławskim bywało. Dawne pochodzenie olszyńskiego starego kościoła i jego wielkie znaczenie dla miejscowej ludności jest więc faktem. Tym bardziej trwające obecnie prace konserwatorskie są powodem do radości oraz dziękczynienia Bogu i ludziom.

tn Po trzech latach 5 Dzięki Bogu i ludziom
Ks. proboszcz Bogusław Wolański mówi, że postępujące powoli prace nie byłyby możliwe bez Bożego błogosławieństwa, modlitwy wielu osób, ale także życzliwości i zrozumienia tych, którzy decydują o wsparciu finansowym. 30 czerwca br. świątynię odwiedzili wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski i senator RP Rafał Ślusarz, którzy przyglądali się postępom prac konserwatorskich. Olszyńska wspólnota na konserwację kasetonowego stropu kolejny już rok z rzędu otrzymała środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Gminy Olszyna. W bieżącym roku na realizację przedsięwzięcia parafia otrzymała 160 tys. zł, a w 2020 roku było to 210 tys. zł. Z pewnością to jeszcze nie koniec prac.

tn Po trzech latach 15 Z serdecznym zaproszeniem
Na dalsze odkrycie i konserwację czekają jeszcze ostatnie partie kasetonowego stropu, średniowieczne freski, nastawa tzw. Ołtarza Oliwnego czy też grobowce fundatorów i patronów olszyńskiej świątyni. Warto jednak już dziś na szlaku wakacyjnych wypraw (i nie tylko) zaplanować wizytę w niej. Można osobiście przyjrzeć się, jak pracują konserwatorzy, posłuchać snutych przez nich gawęd i przekonać się, że Olszyna jako parafia i gmina ma się czym poszczycić. To jest prawdziwa perełka i świadek historii tych ziem. Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Olszynie z pewnością już dziś jest ważnym miejscem na duchowej mapie diecezji legnickiej i całego Śląska, a w przyszłości będzie miejscem, gdzie trwać będzie całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa w intencji Kościoła i świata - miejscem spotkania Boga z ludźmi.

Artur Grabowski

tn Po trzech latach 18

tn Po trzech latach 19

Aktualności

Ostatnia Homilia z olszyńskiej Parafii

Intencje Mszalne

Komentarz do Ewangelii

Kalendarium

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30