Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Olszynie

Dekanat Lubań, Diecezja Legnicka

Aby strzec życia

To tylko kilka chwil poświęconych na modlitwę, a może zdarzyć się cud… Cud narodzin nowego człowieka, który przez dziewięć miesięcy wzrasta pod sercem matki, aby przy narodzinach wydać swój pierwszy okrzyk, ogłaszając światu swoje przyjście. Życie jest święte - wiedzą o tym parafianie z Olszyny, którzy 25 marca br., w Dniu Świętości Życia, przyrzekli wziąć w Duchową Adopcję jedno dziecko.

tn Duchowa Adopcja Dziecka Poczetego 2021Modlitwa jest najbardziej skutecznym środkiem w walce o ochronę poczętego życia. Zwłaszcza w tych czasach trzeba gorliwie prosić Boga, aby uchronił nienarodzonych przed zakusami współczesnych Herodów, dla których nie ma żadnych świętości. Do tego wyjątkowego apostolstwa - Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego - przystąpiła w tym roku rekordowa liczba 30 osób, które przyrzekły strzec życia od poczęcia do naturalnej śmierci, dając świadectwo swoim życiem, powziętymi wyrzeczeniami, a przede wszystkim codzienną modlitwą przez pośrednictwo Maryi i św. Józefa. Uroczystość złożenia przyrzeczeń miała miejsce podczas wieczornej Eucharystii w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie w uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
- To bardzo ważne, żebyśmy stawali w obronie życia - mówił podczas Mszy św. w uroczystość Zwiastowania Pańskiego ks. proboszcz Bogusław Wolański. - Szczególnie ważne jest to teraz, gdy tak wiele osób jawnie się życiu sprzeciwia, godząc w najbardziej bezbronne nienarodzone dzieci. Nie ustawajmy w tej modlitwie, do której dziś się zobowiązujemy, a z pewnością przyniesie ona dobre owoce.
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego ma w olszyńskiej wspólnocie parafialnej już swoją tradycję. Regularna modlitwa, adoracja eucharystyczna oraz dawanie świadectwa swoim postępowaniem, że życie jest darem Boga - bezcennym, choć kruchym. Uroczystość przystąpienia do tej pięknej modlitewnej inicjatywy poprzedziło tygodniowe modlitewne przygotowanie, jakim było przeżywanie „Tygodnia Modlitw o Ochronę Życia”. Każdego dnia przywoływano fragmenty encykliki papieża Franciszka „Patris corde”, zawierzano sprawy nienarodzonych św. Józefowi podczas litanii i Matce Najświętszej słowami modlitwy św. Jana Pawła II, zaczerpniętej z encykliki „Evangelium vitae”. W czasach, gdy tak wielu ludzi dzieli dzieci na „chciane” i „niechciane”, gdzie morderczej mocy nabiera obojętność i fałszywa litość Ewangelia życia powinna być głoszona wszędzie i na wszelkie możliwe sposoby. To nie tylko troska o tu i teraz naszej Ojczyzny, ale przede wszystkim troska o przyszłość, bo - jak nauczał św. Jan Paweł II - „naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości”. Stąd ta modlitwa, ofiarowanie swego czasu i siebie samego dla sprawy ludzkiego życia jest czymś fundamentalnym w perspektywie naszej chrześcijańskiej tożsamości. Ta właśnie myśl i to przekonanie przyświeca członkom Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w Olszynie.

(AG)

Aktualności

Ostatnia Homilia z olszyńskiej Parafii

Intencje Mszalne

Komentarz do Ewangelii

Kalendarium

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31