Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Olszynie

Dekanat Lubań, Diecezja Legnicka

Idźcie do Józefa!

Rok Świętego Józefa to szczególny czas łaski dany nam dzięki inicjatywie papieża Franciszka. To szansa na to, aby na nowo odkryć milczącego Opiekuna Zbawiciela i Oblubieńca Maryi. W tym jubileuszowym roku olszyńska parafia, której od 1949 r. patronuje św. Józef Oblubieniec NMP, podjęła owo papieskie wezwanie, aby poznawać swego Patrona, rozważać Jego radości i smutki, a przede wszystkim rozpoznawać wolę Najwyższego na drogach czasu.

tn Idzcie do Jozefa 1Józef z Nazaretu, Opiekun Zbawiciela, to święty, który pod wieloma względami pozostaje wciąż mało znany, choć jest potężnym orędownikiem u Boga. Milczący, nieustannie słuchający, ciągle w drodze, gotowy na przyjęcie Bożego wezwania, a jednak bardzo bliski wszystkim, którzy Mu zaufają. Choć w Piśmie Świętym tak niewiele informacji o Nim znajdujemy, dzięki doświadczeniu wiary i bogactwu myśli teologicznej możemy odnaleźć całkiem ciekawy obraz człowieka, którego Bóg wybrał, aby był niczym „cień Ojca” (jak pisze o św. Józefie Jan Dobraczyński w swojej słynnej książce pod tym samym tytułem). Stąd właśnie ks. proboszcz Bogusław Wolański postanowił wykorzystać ten czas, aby jeszcze bardziej rozbudzić kształtujący się od lat kult świętego Patrona olszyńskiej wspólnoty parafialnej.
- Chcemy poprzez katechezę, życitn Idzcie do Jozefa 3e liturgiczne, a także odkrywanie bogactwa pobożności związanej z kultem św. Józefa poznawać Go, by bardziej żyć w posłuszeństwie woli Bożej, rozpoznawać ją w naszym życiu parafialnym, wspólnotowym: małżeńskim i rodzinnym - mówi ks. proboszcz Bogusław Wolański. - Nasza parafia jest jedną z siedmiu w całej diecezji legnickiej, której patronem jest św. Józef. Dlatego właśnie uważam, że ten święty czas to nie tylko okazja do pogłębienia naszej wiary i pobożności, ale także wyjątkowy przywilej i zaszczyt.

Na stronie internetowej parafii już od kilku tygodni publikowane są tematyczne katechezy w kontekście św. Józefa, jego kultu, a zwłaszcza roli, jaka odegrał w zbawczym dziele Jezusa Chrystusa jako ojciec prawny i opiekun Świętej Rodziny. Parafianie modli zapoznać się z wykazem odpustów, jakie Kościół ogłosił w tym jubileuszowym roku, otwierając tym samym skarbiec Kościoła. Od kilku lat trwa także modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne, której moderatorem jest wspólnota Bractwa Świętego Józefa. To jednak nie wszystko. Do szczególnych wydarzeń tego roku zaliczyć można z pewnością nabożeństwo ku czci św. Józefa, odprawiane każdego 19. dnia miesiąca. Każdemu miesiącowi towarzyszyć będzie konkretny temat, a hasłem przewodnim Roku Jubileuszowego są słowa, będące niczym modlitwa: „Józefie, pokorny orędowniku w trudnych chwilach, naucz nas ufać!”. Pierwsze takie nabożeństwo miało miejsce 19. stycznia br. Rozpoczęło się ono uroczystą Eucharystią, a myślą przewodnią styczniowej modlitwy i katechezy był temat: „Święty Józef - wzór pracujących”. Podczas homilii ksiądz proboszcz przypomniał postać Józefa jako człowieka pracy, który jako cieśla z Nazaretu staje przed każdym z nas jako ideał robotnika, rzemieślnika czy w ogóle kogoś, kto dzięki pracy własnych rąk dba o potrzeby swojej rodziny. Przypomnienie tego aspektu życia św. Józefa jest bardzo ważne zwłaszcza w obecnych czasach, gdy wielu ludziom codzienne ciężary życia i troska o utrzymanie są tak bardzo istotne, a mimo to pogardzane. Po Mszy św., w II części jubileuszowego nabożeństwa, uczestnicy liturgii odmawiali „Różaniec tajemnic Świętego Józefa”, który poprowadziły panie z grupy dorosłych lektorów. W siedmiu cząstkach rozważane były tajemnice Zwiastowania, Narodzenia Jezusa w Betlejem, obrzezania Dzieciątka Jezus, proroctwa Symeona, ucieczki do Egiptu, powrotu Zbawiciela do Ojczyzny oraz zagubienia Jezusa. Czytanie wyjątków z Ewangelii oraz rozważanie smutków i radości św. Józefa pomogły na nowo wejść w klimat nazaretańskiego domu Świętej Rodziny. Warto także wspomnieć, że modlitwie tej towarzyszyły również prośby i dziękczynienia, które olszynianie przez cały miniony tydzień wrzucali do specjalnego dzbana umieszczonego przy ołtarzu w sąsiedztwie figury św. Józefa, która przywieziona została z Nazaretu przez ks. Ryszarda Kempiaka SDB i podarowana olszyńskiej parafii. Nabożeństwo zakończyło błogosławieństwo końcowe, którego figurą św. Józefa udzielił ks. proboszcz Bogusław Wolański.

tn Idzcie do Jozefa 2Obchody józefowego roku jubileuszowego będą zapewne znacznie bogatsze. Już 19 marca czeka olszyńską wspólnotę odpust parafialny. Tegoroczne rekolekcje adwentowe, jeśli Bóg da, poświęcone będą właśnie św. Józefowi, a na zakończenie Roku Świętego Józefa poświęcony zostanie nowy obraz Patrona Kościoła Powszechnego, będący wotum wdzięczności pewnej olszyńskiej rodziny, który w renesansowej nastawie ołtarza głównego zastąpi dotychczasowy wizerunek. Rok Świętego Józefa to prawdziwy czas łaski. Idźcie więc do Józefa!
AG

Aktualności

Ostatnia Homilia z olszyńskiej Parafii

Intencje Mszalne

Komentarz do Ewangelii

Kalendarium

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31