Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Olszynie

Dekanat Lubań, Diecezja Legnicka

Żywy Różaniec

 zywy rozaniec

  Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, z których każda zobowiązuje się do codziennego rozważania jednej tajemnicy różańcowej. Dla podkreślenia modlitwy wspólnotowej członkowie Żywego Różańca raz w miesiącu zbierają się na wspólną modlitwę, najczęściej to bywa po Mszy Św., po której następuje zmiana tajemnic. Żywy Różaniec w łączności z całym Kościołem podejmuje główną intencję swoich modlitw oraz intencje polecane przez papieża dla Apostolstwa modlitwy, czyli papieską intencję ogólną lub intencję ewangelizacją. Również chętnie przyjmuje specjalne intencje polecane przez biskupa. Zgodnie z zamysłem Pauliny Jaricot program duchowy Żywego Różańca obejmuje :

 1. wypraszanie miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Maryi, Matki Bożej,
 2. troskę o wzrost wiary w duszach ludzkich,
 3. krzewienie modlitwy różańcowej,
 4. wspieranie misyjnej działalności kościoła,
 5. troskę o wierność nauczania Kościoła – za wzorem św. Dominika, któremu objawiła się Matka Najświętsza i przykazała rozpowszechnianie różańca.

W naszej parafii członkowie Żywego Różańca spotykają się w sobotę wieczorem przed pierwszą niedzielą miesiąca na wieczornej Mszy Świętej, po której następuje zmiana tajemnic. Opiekunem Żywego Różańca jest proboszcz ks. dr Bogusław Wolański. Mamy sześć róż żeńskich, głównym zelatorem jest Teresa Dłubała.

 • 1 róża św. Teresy od Dzieciątka Jezus – zelator Antonina Okuniewicz
 • 2 róża św. Jadwigi - zelator Jadwiga Dulnik
 • 3 róża św. Anny - zelator Danuta Wejman
 • 4 róża Matki Bożej Różańcowej - zelator Grażyna Danilecka
 • 5 róża św. Faustyny - zelator Sabina Baran
 • 6 róża Matki Bożej Fatimskiej - zelator Zofia Tertel

   Prowadzona jest księga członków Żywego Różańca, wydawane są legitymacje dla członków , posiadamy statut stowarzyszenia. Do żywego Różańca może należeć każdy ochrzczony, który tego prawa nie został pozbawiony przez prawo kościelne.


   Zadania i obowiązki członków Żywego Różańca:

 1. Codzienne rozważanie jednej wyznaczonej dziesiątki różańca świętego.
 2. Udział w miesięcznym spotkaniu formacyjnym połączonym ze Mszą Świętą w intencji żyjących i zmarłych członków Żywego Różańca oraz zmiana Tajemnic Różańcowych.
 3. Uczestnictwo w życiu sakramentalnym Kościoła, regularne przystępowanie do spowiedzi i Komunii świętej.
 4. Rozszerzanie czci Najświętszej Maryi Panny przykładem i działalnością apostolską, zwłaszcza przez krzewienie modlitwy różańcowej.
 5. Odważne stawianie w obronie wiary.
 6. Udział w pogrzebie członka Żywego Różańca należącego do tej samej róży.


   Zadania i obowiązki Zelatorki:

 1. troszczy się o prawdziwego ducha modlitwy we wspólnocie,
 2. czuwa nad pełnym składem osobowym róży /20 osób/, oraz przeprowadza comiesięczną wymianę tajemnic,
 3. zachęca członków do gorliwej działalności apostolskiej, także wśród chorych i ubogich,
 4. utrzymuje stałą łączność między Kapłanem – Opiekunem Żywego Różańca a różą i między różami,
 5. odwiedza chorych członków róży i zmienia im tajemnice w domu,
 6. zbiera składki na Mszę św., działa charytatywnie.

   Przywileje i odpusty


Na mocy indultu Stolicy Apostolskiej z dn.25.X.1967 r. udziela się członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego po spełnieniu wymaganych do tego warunków w następujące dni roku liturgicznego:

 1. W dniu przyjęcia do Wspólnoty Żywego Różańca
 2. W uroczystość Narodzenia Pańskiego /25.XII./
 3. W uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
 4. W święto Ofiarowania Pańskiego /02.II./ 5/ W uroczystość Zwiastowania /25.III./
 5. W uroczystość Wniebowzięcia NMP /15.VIII/
 6. We wspomnieniu MB Różańcowej /7X /
 7. W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi /8.XII/

   Warunkami uzyskania tego odpustu jest stan łaski uświęcającej, Komunia św., modlitwa wg intencji oraz brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

Różaniec jest modlitwą, która raduje niebo i ziemię. Modląc się tak, stajemy się świadkami wiary, widzącymi i doświadczającymi, jak tajemnice zbawienia z wolna wrastają w tajemnice naszego życia. Dokonuje się wtedy cud naszego zjednoczenia z Chrystusem.

Systematycznie praktykowana modlitwa przemienia nasze codzienne życie, czyniąc je miłym Bogu. Wówczas staje się ono życiem z Jezusem i Maryją, w którym pragniemy we wszystkim wypełniać wolę Bożą.

Aktualności

Ostatnia Homilia z olszyńskiej Parafii

Intencje Mszalne

Komentarz do codziennej Ewangelii z Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

Zapraszamy do modlitwy Słowem Bożym! 

Link

Kalendarium

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31