Ogłoszenia

IV  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU

26  MARCA     2017

 1. Bogu niech będą dzięki za przeżyte rekolekcje Wielkopostne, oraz za dar odpustu parafialnego, dziękujemy Dyrekcjom naszych szkół podstawowych i Gimnazjum oraz nauczycielom za pomoc w przeprowadzeniu tych duchowych ćwiczeń.  Bardzo dziękujemy osobom uczestniczącym jak i pomagającym, opuszczanie tych spotkań z błahych powodów naraża nas na grzech względem naszej wiary i wiedzy religijnej.
 2. Gorąco dziękujemy Panu Burmistrzowi, Pani Sekretarz Gminy, Panu Wiesławowi Chopiany i pracownikom Gminy za pomoc w przygotowaniu Odpustu, dziękujemy Stowarzyszeniu Dar Serca, Radzie Parafialnej, Bractwu Św. Józefa, SRK,  Caritas, Członkom  Żywego Różańca, Odnowie, Domowemu Kościołowi, Harcerkom   za gospodarcze zaangażowanie za posiłek i ciasta. Dziękujemy Pani Kościelnej, Panu Organiście, scholi dziecięcej pod opieką Pani Anny Matoga, lektorom, ministrantom i naszym księżom za wkład w przepiękną modlitwę odpustu i rekolekcji.
 3. Nabożeństwa Wielkopostne bez zmian w piątki i niedzielę o 1700. Pamiętajmy o zmianie godziny Mszy św. wieczornej, zapraszamy na 1800. W piątek i w niedzielę Msza św. wieczorna po nabożeństwach o 1730.
 4. W czwartek spotkanie Bractwa Św. Józefa po Mszy św. wieczornej.
 5. W piątek Adoracja Najświętszego Sakramentu w godz.: 2000 – 2100.
 6. W naszej Parafii powstaje i rozpoczyna działalność Poradnia Rodzinna „Porozmawiajmy” pierwsze spotkanie w środę 29.III. o 1900 w Sali Domu katechetycznego. Bardzo serdecznie zapraszamy rodziców, narzeczonych i starszą młodzież.
 7. Msze św. Dziękujemy Parafialnemu Zespołowi Caritas za rozprowadzanie Paschalików. Spoytkania przygotowujące do Bierzmowanie dla kl. II we środę Zachęcamy do ofiarności na rzecz dotkniętej  klęską pożaru Rodziny P. Karaczun, ofiary zbiera Caritas przy wyjściu z kościoła.
 8. Zapraszamy do czytelnictwa i prenumeraty prasy katolickiej: tygodniki: Niedziela i Gość Niedzielny, miesięcznik Mały Gość.
 9. Dziękujemy za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu i ubezpieczenie kościołów i budynków parafialnych.
 10. W Niedzielę PalmowąIV odbędzie się IX Legnicki Marszu dla Życia i Rodziny. Z tej okazji organizujemy wyjazd na tą uroczystość, zapisy i bliższe informacje u naszych księży.
 11. Wczoraj w uroczystość  Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia kolejne osoby  podjęły duchową adopcję dziecka poczętego, którego poród jest zagrożony. Bogu niech będą dzięki za łaskę tej inicjatywy.