↑ Powrót do Rok 2013

Pielgrzymka do św. Jadwigi

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

POKŁOSIE XII– tej PIELGRZYMKI RODZIN

 

           XII Piesza Pielgrzymka Rodzin

20  października 2013r.(niedziela ) odbyła się XII Piesza Pielgrzymka Rodzin Parafii Św. Józefa Oblubieńca z Olszyny do Parafii Św. Jadwigi Śląskiej do Lubania. Pielgrzymce przewodniczył ks. proboszcz  – ks. kanonik Jan Dochniak.         Prosiliśmy św. Jadwigę – patronkę dobroczynności – aby zaradziła potrzebom materialnym  i duchowym rodzin z naszej Parafii.                                                                            W Pielgrzymce uczestniczyło ok.90 osób  – dzieci, młodzież, dorośli i bardzo doświadczeni, całe rodziny i przedstawiciele rodzin.                                   Najmłodszym pielgrzymem był Cyprian Błaszczyk 6 lat , Zuzanna Sarzyńska 8 lat, Jasiu Danilecki 8 lat, Michał Siedlecki 8lat,  Monika Malung (9lat) ,               a najstarszymi pielgrzymami byli : Pan Antoni Gładysz (90 lat) i Pani Antonina Derenowska (79 lat).

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli i wielkiego serca za pomoc w zorganizowaniu XII Pieszej Pielgrzymki Rodzin:

• Dziękujemy braciom porządkowym: Michałowi z Jeleniej Góry, Mateuszowi Jennek, Patrykowi Belczyk.

• Dziękujemy Pani Stanisławie Anioł, Bronisławie Płomińskiej, Anieli Anioł           za pomoc w pracach organizacyjnych Pielgrzymki.

• Dziękujemy osobom śpiewającym, grającym, prowadzącym modlitwy:

ks.Janowi Dochniakowi, Panu Bolkowi Danileckimu, Emilce Denileckiej, Jagodzie Błaszczyk, Katarzynie Kaczmar , Ewie Malung,  oraz harcerkom.

• Dziękujemy Panom ze Straży Pożarnej za rozpalanie serc pielgrzymów.

• Dziękujemy Policji i Straży Miejskiej za bezpieczne pielgrzymowanie ,

• Dziękujemy za posiłek w czasie postoju (ciasta, słodycze, kanapki, kawę, herbatę) – przygotowały Rodziny z Olszyny Dolnej.

• Dziękujemy Panu Burmistrzowi Olszyny Leszkowi Leśko i Pani Sekretarz    Halinie Białoń za użyczenie Gimbusa, za zorganizowanie Policji , Straży Miejskiej i Straży Pożarnej.

• Dziękujemy wszystkim za dar modlitwy w intencji Pielgrzymki: Grupie Modlitewnej wraz z ks. Proboszczem i ks. Wikarym, osobom chorym, które swoje cierpienie, posty i modlitwy ofiarowały w intencji Pielgrzymki.

Dziękujemy wszystkim, którzy jakikolwiek dar ofiarowali w intencji XII Pieszej Pielgrzymki Rodzin w Olszynie.

W sercach mieszkańców Miasta i Gminy Olszyna jest dużo dobra.

Za wszystko dziękujemy . Szczęść Boże.

 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Olszynie