O św. Józefie

ŚW. JÓZEFZ REDEMPTORIS CUSTOS (O ŚWIĘTYM JÓZEFIE):

1. POWOŁANY NA OPIEKUNA ZBAWICIELA „Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją   Małżonkę do siebie” (Mt 1, 24).

Czerpiąc inspirację z Ewangelii, Ojcowie Kościoła już od pierwszych wieków podkreślali, że św. Józef, który z miłością opiekował się Maryją i z radością poświęcił się wychowaniu Jezusa Chrystusa1, także dziś strzeże i osłania mistyczne Ciało Odkupiciela, Kościół, którego figurą i wzorem jest Najświętsza Dziewica.

W setną rocznicę ogłoszenia Encykliki Quamguam pluries papieża Leona XIII2 i w duchu wielowiekowego kultu św. Józefa pragnę poddać Wam pod rozwagę, drodzy Bracia i Siostry, kilka refleksji o człowieku, któremu Bóg „powierzył straż nad swymi najcenniejszymi skarbami”3. Z radością spełniam ten pasterski obowiązek pragnąc, aby wszyscy żywili coraz większe nabożeństwo do Patrona Kościoła powszechnego i miłość do Odkupiciela, któremu on tak przykładnie służył.

Dzięki temu cały lud chrześcijański nie tylko jeszcze gorliwiej będzie się uciekał do św. Józefa i ufnie wzywał jego opieki, ale także będzie miał zawsze przed oczyma jego pokorną, dojrzałą służbę i udział w ekonomii zbawienia4.

Sądzę bowiem, że ponowne rozważenie uczestnictwa Małżonka Maryi w Boskiej tajemnicy pozwoli Kościołowi, podążającemu ku przyszłości wraz z całą rodziną ludzką, odnajdywać wciąż na nowo swą tożsamość na gruncie tej odkupieńczej ekonomii, która wiąże się u podstaw z tajemnicą Wcielenia.

Józef z Nazaretu w tej właśnie tajemnicy uczestniczył jak nikt inny z ludzi poza Maryją, Matką Słowa Wcielonego. Uczestniczył wspólnie z Nią, objęty rzeczywistością tego samego wydarzenia zbawczego. Był powiernikiem tej samej miłości, mocą której Ojciec Przedwieczny „przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa” (Ef 1, 5)”.

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE ZBAWICIELA – MÓDL SIĘ ZA NAMI!

KLIKNIJ

ADHORTACJA APOSTOLSKA REDEMPTORIS CUSTOS O ŚWIĘTYM JÓZEFIE I JEGO POSŁANNICTWIE W ŻYCIU CHRYSTUSA I KOŚCIOŁA

Homilia Jana Pawła II w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu – 4 czerwca 1997 roku

Św. Józef jako patron parafii i kościołów parafialnych w Polsce – Waldemar Rozynkowski (Toruń)

Święty Józef Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny – Głos mówiącego milczeniem – ks. Józef Kudasiewicz

Św. Józefa Oblubieńca NMP 19 marca – liturgia

Święci miesiąca: 19 marca Święty Józef oblubieniec NMP, w. I (uroczystość) – Ks. Wincenty Zaleski SDB

JÓZEF ŚW. (Najczystszy Oblubieniec) F. Suarez, Joseph of Nazareth

Bp Teofil Wilski, Kalisz ZAGADNIENIE PEŁNEJ AUTENTYCZNOŚCI LUDZKIEGO OJCOSTWA ŚW. JÓZEFA (por. RC 21)

Święty Józef Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny Głos mówiącego milczeniem – ks. Józef Kudasiewicz