Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Olszynie

Dekanat Lubań, Diecezja Legnicka

Ku czci św. Józefa Oblubieńca NMP i pamięci ks. Józefa Zarembskiego

19 marca każdego roku to dla wspólnoty parafialnej w Olszynie wielka uroczystość. Olszynianie świętują patronalne święto swojej parafii i kościoła, którym za patrona obrali św. Józefa Oblubieńca NMP. Tegoroczny odpust miał wyjątkową oprawę, a to za sprawą nadania imienia ks. Józefa Zarembskiego jednej z ulic w sąsiedztwie olszyńskiego probostwa.

tn Wpatrzeni w świętego Józefa 3Uroczystą Eucharystię poprzedziło wspomnienie o długoletnim olszyńskim proboszczu - ks. Józefie Zarembskim, który jako proboszcz przewodził wspólnocie katolickiej w Olszynie w latach 1955-1981. To postać nietuzinkowa na tle historii regionu, która, na nowo odkryta, inspiruje i stanowi impuls dla całej lokalnej społeczności. To przede wszystkim kapłan zatroskany o zbawienie powierzonej sobie wspólnoty, który nie raz musiał stawić czoła przeciwnościom, troszcząc się o sprawy materialne i duchowe swojej parafii. Ks. Józef Zarembski to kapłan, który wywarł ogromny wpływ na wspólnotę, która wdzięcznością kultywuje pamięć o swoim duszpasterzu.

tn Wpatrzeni w świętego Józefa 6Sumie odpustowej ku czci św. Józefa przewodniczył ks. kanonik Grzegorz Ropiak, sędzia Sądu Duchownego w Legnicy i proboszcz parafii Narodzenia NMP w Wielowsi. W swojej homilii wskazał on na rolę, jaką odegrał Opiekun Zbawiciela, który w milczeniu i pokorze był troskliwym obrońcą Chrystusa i żywicielem Świętej Rodziny. W liturgii udział wzięli nie tylko księża z dekanatu Lubań, ale także władze samorządowe gminy Olszyna na czele z burmistrzem Leszkiem Leśko i przewodniczącym Rady Miejskiej Wiesławem Wypychem. Swoją obecność bardzo mocno zaznaczyli przedstawiciele Rządu RP w osobie wojewody dolnośląskiego Pawła Hreniaka, Sejmu RP - poseł Ewa Szymańska oraz Sejmiku Województwa Dolnośląskiego - radna Teresa Zembik. Szczególnie ważny ten dzień był także dla rodziny ks. Józefa Zarembskiego, która bardzo licznie przybyła, by z olszyńską wspólnotą parafialną dziękować Bogu za dar posługi i życia ks. Józefa Zarembskiego. Oprawę muzyczną liturgii ubogacił śpiew chóru „Sursum corda” ze Zgorzelca.

tn Wpatrzeni w świętego Józefa 2

Podczas liturgii, jako dar ołtarza, przyniesione zostały nowe figury Chrystusa Zmartwychwstałego (ufundowaną przez Bractwo św. Józefa) i św. Józefa (ufundowaną przez Wspólnotę Żywego Różańca), które zostały poświęcone i które przyozdobią kościół parafialny. Po pobłogosławieniu nowego wyposażenia parafialnej świątyni ks. dziekan Bogusław Wolański podziękował Radzie Miejskiej i Burmistrzowi Olszyny za pozytywne ustosunkowanie się do prośby parafian i podjęcie decyzji o nadaniu imienia ks. Józefa Zarembskiego jednej z olszyńskich ulic, po czym poprosił przewodniczącego Rady Miejskiej Wiesława Wypycha, aby odczytał treść uchwały, jaką pod koniec lutego br. podjęli radni. Potem przyszedł czas na wystąpienia zaproszonych gości, którzy gratulowali olszynianom pamięci o tych, którzy rozpalali Bożego ducha w duszach mieszkańców parafii św. Józefa w Olszynie.

tn Wpatrzeni w świętego Józefa 8- W naszej rodzinie stryj, ks. Józef Zarembski, wciąż żyje w opowieściach i wspomnieniach. Życie w powołaniu to ciągła wędrówka. Stryj, ks. Józef, podjął tę wielką wędrówkę - od parafii do parafii, od zadania do zadania. Dokładnie tam, gdzie Pan Jezus przewidział, że będzie mógł swoją pracę i powołanie wykonać jak najlepiej - powiedział ks. Andrzej Majcherek. - Dziś jako rodzina przybywamy podziękować Panu Jezusowi, że nas zaszczycił człowiekiem, który tak wiele w swoim powołaniu mógł się zapisać. Dziękuję Panu Jezusowi, że mogę być wśród Was, tak wdzięcznych, nie tylko duchowo, ale i w sposób materialny, nadając nazwę ulicy. To ma ogromne znaczenie, że miejscowość, w której posługuje kapłan otrzymuje ulicę. To znaczy, że przysłużył się Bogu, a jego pamięć będzie trwała wiecznie, tak jak kapłaństwo. Dziękujemy Wam za tego ducha, że w tym miejscu, gdzie Pan Jezus postawił ks. Józefa, pamiętacie o jego posłudze, wciąż wsłuchujecie się w Słowo Boże i karmicie się sakramentami.
Rodzina ks. Józefa Zarembskiego przybyła z różnych stron Polski - z łódzkiego, częstochowskiego, Opolszczyzny, Wrocławia, Szklarskiej Poręby i Bolesławca. Oprócz ks. Józefa, w XX i XXI wieku, dała Kościołowi jeszcze dwóch kapłanów. Jak sami mówią, ks. Józef był wyjątkową postacią, która inspirowała do wielu wartościowych działań, z czego rodziły się życiowe pasje. Słowa uznania do mieszkańców gminy Olszyna, za kultywowanie pamięci i inicjatywę, skierował również wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, który prywatnie, poprzez osobę swojej małżonki, również jest związany z Olszyną.

tn Wpatrzeni w świętego Józefa 11- Jestem przekonany, że dziś uczestniczymy w wydarzeniu bardzo ważnym dla budowy tożsamości Waszej gminy i parafii, społeczności, którą tworzycie - stwierdził wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak. - Pamięć jest niezwykle ważna. Dzisiaj wspominamy postać ks. proboszcza Józefa, który miał ogromny wpływ na to, kim są mieszkańcy gminy Olszyna. O tym, jak ważną jest on postacią świadczy to, że 38 lat po jego śmierci nadal parafianie o nim pamiętają, wspominają i honorują. To bardzo dobrze świadczy o mieszkańcach Olszyny, bo pamiętacie o ludziach, którzy wiele dobrego zrobili dla Waszej społeczności.

tn Wpatrzeni w świętego Józefa 9Również poseł Ewa Szymańska i radna Sejmiku Teresa Zębik wyraziły uznanie i wdzięczność za dokonanie historycznego aktu, który jest prawdziwą lekcją historii o ludziach tworzących dzieje olszyńskiej wspólnoty. Z kolei burmistrz Leszek Leśko stwierdził, że niewielu jest takich ludzi, którzy na trwałe zapisali się w historii Olszyny, a w 765-letniej historii Olszyny można wymienić ich zaledwie kilku.

tn Wpatrzeni w świętego Józefa 10- Ks. Józef Zarembski był człowiekiem niezwykłym. Był kapłanem zabiegającym o prawa ludzi wierzących w trudnych czasach ówczesnej Polski, a dzięki jego wierze i wytrwałości, umiłowaniu Boga i ludzi na trwałe zapisał się na kartach współczesnych dziejów Olszyny - powiedział burmistrz Leszek Leśko. - Dziś dopełnia się pamięć mieszkańców Olszyny, gdy przystępujemy do odsłonięcia tablicy i nadania imienia ks. Józefa Zarembskiego jednej z ulic w sąsiedztwie olszyńskiego probostwa, miejsca gdzie działał ks. Józef. To wyraz naszej wdzięczności za kapłański trud i troskę o starszych, ubogich, samotnych, o dzieci, młodzież i całe rodziny oraz wszystkich ludzi, z którymi się stykał każdego dnia.

tn Wpatrzeni w świętego Józefa 14Po zakończonej liturgii kapłani, przedstawiciele władz, rodzina ks. Zarembskiego oraz wierni uczestniczący w sumie odpustowej udali się procesyjnie przed bramę prowadząca do probostwa, by tam uroczyście odsłonić tablicę i dokonać aktu nadania imienia ks. Józefa Zarembskiego jednej z olszyńskich ulic pomiędzy ul. Legnicką a ul. Polną. Odsłonięcia tabliczki z nazwą ulicy dokonał Wojewoda Dolnośląski, Burmistrz Olszyny, Przewodniczący Rady Miejskiej, przedstawiciel duchowieństwa diecezjalnego oraz rodziny ks. Józefa. Na koniec tej doniosłej chwili przy dźwięku trąbki odśpiewano hymn „Boże, coś Polskę”, polecając całą Ojczyznę Bożej opiece.

tn Wpatrzeni w świętego Józefa 15

 

Ks. Józef Zarembski na świat przyszedł 12 stycznia 1911 roku we wsi Sokola Góra w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Wielgomłynach, na terenie obecnej archidiecezji częstochowskiej, w pobożnej katolickiej, polskiej rodzinie. Jego dzieciństwo upłynęło w cieniu filialnego kościoła pw. Św. Józefa w Sokolej Górze, gdzie uczył się wiary dzięki świadectwu życia swoich rodziców i rodzeństwa, i gdzie zrodziło się jego powołanie do kapłaństwa. Służba Bogu i ludziom tak bardzo pociągała młodego Józefa, że na początku lat trzydziestych XX wieku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Włocławskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1937 roku z rąk ówczesnego biskupa włocławskiego Karola Radońskiego w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP we Włocławku. Czas formacji seminaryjnej ks. Józef przeżywał pod czujnym okiem ks. Stefana Wyszyńskiego, późniejszego prymasa Polski i kardynała. Po święceniach ks. Józef jako wikariusz pracował w parafii Św. Wawrzyńca w Stolcu, w parafii Przemienienia Pańskiego w Giżycach. Przed II wojną światową był notariuszem Biskupiego Sądu Duchownego we Włocławku oraz prefektem i nauczycielem religii w szkołach tn Wpatrzeni w świętego Józefa 17średnich. W czasie II wojny światowej ks. Józef był kapelanem Armii Krajowej i mocno angażował się w walkę z niemieckim okupantem o niepodległość Polski. W latach 1945-1947 był katechetą w liceum ogólnokształcącym w Słupcy, a następnie został proboszczem w parafii św. Bartłomieja w Koszutach Małych. Na początku lat pięćdziesiątych przybył na Dolny Śląsk, gdzie od 1 sierpnia 1951 roku pełnił funkcję administratora parafii św. Jacka we Wrocławiu - Swojczycach. Od 1 października tego samego roku był także wykładowcą języka łacińskiego w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Z sercem pełnym pasterskiego zapału 7 maja 1955 roku przybył ks. Józef Zarembski do Olszyny, aby pełnić tutaj jako proboszcz posługę duszpasterską w bardzo rozległej parafii liczącej blisko 6000 dusz. Parafia obejmowała wtedy nie tylko Olszynę i Krzewie Małe, jak to jest dzisiaj, ale także Biedrzychowice i Zapustę oraz Rząsiny, Wolbromów i Ubocze do numeru setnego. Jako administrator powierzonej swojej pieczy wspólnoty, był gorliwym pasterzem i światłym przewodnikiem, który dostrzegał takie zagrożenia jak pijaństwo, rozwiązłość, szkodliwą agitację świadków Jehowy czy obecność na terenie parafii katolików tylko z nazwy, ale niepraktykujących. Mimo to udało się jemu znakomicie zorganizować życie parafialne. Ks. Józef, mając na uwadze dobro duchowe wiernych i ich wygodę, wyprosił u abp. Bolesława Kominka, aby ten erygował nowe parafie: Matki Boskiej Ostrobramskiej w Rząsinach w 1959 roku, a w 1972 roku parafię św. Antoniego w Biedrzychowicach. Ks. Józef Zarembski odszedł do Pana 4 lutego 1981 roku po ciężkiej chorobie w 70. roku życia, w 44. roku kapłaństwa i 26. roku pracy duszpasterskiej w olszyńskiej parafii. Był gorliwym proboszczem w Olszynie i wicedziekanem dekanatu Gryfów Śląski. W ciągu ponad ćwierćwiecza swojej posługi w Olszynie ochrzcił blisko 3300 dzieci, pobłogosławił 1266 małżeństw, a na miejsce wiecznego spoczynku odprowadził 646 parafian. Za jego czasów, w roku 1964, Olszynę odwiedził arcybiskup Bolesław Kominek, późniejszy kardynał, który udzielił sakramentu bierzmowania 1097 osobom. Uroczystości pogrzebowe, które miały miejsce 8 lutego 1981 roku, były wielką manifestacją wiary i przywiązania do Kościoła oraz świadectwem wartości, którymi żył i dzielił się ks. Józef każdego dnia. Każdy coś mu zawdzięczał. Wychował, ukształtował i nadał kierunek życiu wielu ludzi. Doczesne szczątki ks. Józefa Zarembskiego, zgodnie z wolą rodziny, spoczęły na cmentarzu w Sokolej Górze, w ziemi, z której wyszedł, aby głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu. Ks. Józef Zarembski był zawsze człowiekiem skromnym, pogodnym, życzliwym, szczerym, ale i bezkompromisowym, wymagającym od siebie i od innych, zatroskanym nie tylko o potrzeby materialne parafii, ale przede wszystkim o zbawienie nieśmiertelnych, ludzkich dusz.

Aktualności

Kalendarium

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Komentarz do Ewangelii

Intencje Mszalne