Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Olszynie

Dekanat Lubań, Diecezja Legnicka

Źródło nowego życia i łono Kościoła

13 stycznia, w Niedzielę Chrztu Pańskiego, olszyńska wspólnota parafialna uroczyście odnowiła swoje chrzcielne przyrzeczenia. Był to także bardzo dobry moment, aby pobłogosławić odnowioną chrzcielnicę, która właśnie wróciła z renowacji.

tn Źródło nowego życia 4Niedziela Chrztu Pańskiego to szczególny dzień, kiedy chrześcijanin powraca do początku swojej drogi w Kościele, jakim jest Chrzest święty. Nie bez znaczenia więc jest też i to, że tego dnia ks. proboszcz Bogusław Wolański dokonał pobłogosławienia nowego źródła chrzcielnego – odrestaurowanej XIX-wiecznej zabytkowej neogotyckiej chrzcielnicy (pochodzącej z ok. 1897 r.), przy którym człowiek rodzi się do nowego życia. Restauracja chrzcielnicy - dzieło krakowskiego konserwatora – było ważnym przedsięwzięciem. Przywrócony został oryginalny wygląd, jaki miała ona przed stu dwudziestu laty. Niebawem z renowacji powróci również barokowa pokrywa z przedstawieniem figuralnym św. Jana Chrzciciela, pochodząca z kościoła pomocniczego pw. Podwyższenia Krzyża Św.
Miejsce, w którym znajduje się chrzcielnica, należy do ważniejszych części budynku kościelnego, gdyż tutaj dokonuje się pierwsze spotkanie człowieka z Bogiem w znaku sakramentalnym. Jako miejsce „święte”, podobnie jak inne miejsca w historii zbawienia, w których dokonywała się szczególna tajemnica spotkania człowieka z Bogiem i Jego zbawczym działaniem, winna chrzcielnica cieszyć się szacunkiem i pamięcią ze strony chrześcijan, którzy przy niej dostąpili odrodzenia „z wody i z Ducha Świętego”, doznali oczyszczenia z grzechów i wszczepienia w Chrystusa, a także ze strony całej wspólnoty chrześcijańskiej, dla której w tym miejscu rodzą się nowi jej członkowie. Chrzcielnica jawi się zatem jako źródło nowego życia i jakby „łono Kościoła”, stąd istotne jest uświadomienie sobie jej znaczenia i umiejscowienia w każdej świątyni parafialnej.

tn Źródło nowego życia 2

Aktualności

Kalendarium

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Komentarz do Ewangelii

Intencje Mszalne